Glimpse, Katarzyna Gala - Fokusownia Warszawa
Założycielka Glimpse/ Właścicielka
Badania jakosciowe i ilosciowe, w tym online,
na autorskiej platformie.

Katarzyna Gala-Zatorska
tel. +48 604 078 224
gala.zatorska@glimpse.com.pl
Rekrutacja/ Realizacja badań
Urszula Winnicka
tel. +48 602 520 235
u.winnicka@glimpse.com.pl